Hundsjön

Offerkast

Enligt sägen red ett brudfölje efter vigseln i kyrkan mot brudgummens hem i Skekarsbo. Då färden gick över hällarna vid Österbo fäbodar snavade brudens häst, varpå bruden föll av och dog. En stenhög kastades upp på platsen. Så länge människor har kunnat minnas har det varit vanligt att förifarande kastar en sten eller en kvist för att, som det troddes, "binda gasten".

Buska

Kyrkoherdar i Nora bodde i Buska. Kaplan Sihielmus Johan Örn omnämns 1662 med boställe i Buska. Konstnären Ivan Aguelis föräldrar bodde också i Buska, fadern var stallmästare och veterinär. Familjen flyttade till Sala 1868.

Älvkvarnar

Älvkvarnar är skålformiga fördjupningar i berg eller sten som i folktron hade kraft att bota krämpor. De kallades för älvkvarnar eftersom man trodde att älvorna malde sin säd i dem. Man smorde fett och offrade mynt i skålarna för att blidka älvorna.

Kyrkspången över Nordmyran - "Smultronställe"

Vid början av den nästan 700 meter långa spången hittar du fågeltorn, vindskydd och eldstad. Från tornet har du utsikt över älvängen och dess fågelliv. 2006 handikappanpassades spången. Varje år slås gräset på Nordmyran med traktor. Det gynnar häckande fåglar som storspov, brun kärrhök och tranor. Här rastar också många flyttande fåglar. 2013 blev kyrkspången utsedd som Smultronställe på grund av fin natur och kultur. Fågeltornet och Hagudden ingår i Smultronstället.

Hagudden

Omgiven av hagmarkens gamla ekar ligger Haguddens rast- och grillplats. Om våren kan du njuta av både blåsippor och vitsippor och av nyanlända flyttfåglar.

Nora kyrka

Nora kyrka är uppförd 1786 men med murrester, dopfunt, Mariafigur och väggmålningar från tidigare, medeltida kyrkobyggnader. Vid kyrkan slutar stigen. Under århundraden använde man stigen för att ta sig till kyrkan eller uträtta ärenden i byn. Du kan vandra vidare mot Östa på Ljusbäcksleden.

Upplevelser under kyrkstigsvandringen

Skekarsbo

Här startar kyrkstigen mot Nora kyrka. Från det höga utsiktstornet har du vid utsikt över Färnebofjärden. Kyrkstigen går söderut genom småkuperad granskog. Mark och stenar är övervuxna med mossa och linnea vilka efterhand ersätts av tallskogens renlavar. Om du väljer att gå norrut kommer du in i Färnebofjärdens nationalpark och når så småningom Sevedskvarn och Gysinge.

Messkog

Här finns en gammal kolbotten och en kolarkoja. På 1970-talet tog man upp traditionen med att kola milor och tjärbränning i tjärdal. Här finns en kolarkoja för övernattning och grill samt en källa med friskt vatten.

Österbo fäbodar

Hit tog Österbobönderna sina djur på sommarbete redan på 1200-talet. Fäbodarna var i bruk ända fram till 1942 då den sista fäbodjäntan flyttade. I början på 1980-talet flyttades dagens stugor hit. En av stugorna är öppen året runt för besökare som behöver övernattning. Den andra stugan är för uthyrning (bokning genom församlingsexpeditionen 0292 - 502 80. I Hundsjön finns gädda och abborre som du får fiska utan fiskekort. Du kan gå stigen runt sjön eller använda roddbåten. Med båt har du störst chans att se spår av bävrarnas aktiviteter. En annan stig leder in i skogen och runt de gamla betesmarkerna i Nordansjö naturreservat. Numera har djurhållningen vid Österbo fäbodar återupptagits sommartid för att bevara en öppen natur.